فروشندگان

مازندران

شهرآدرسشماره تماس
آملآفتاب ۱۹ – بعد از پارک مادر – فروشگاه ساوانا۰۹۰۳-۴۹۴۳۲۶۴
۰۱۱-۴۴۲۵۶۵۳۳
بهشهربلوار شهید هاشمی نژاد – سه راه گرجی – فروشگاه ساوانا۰۹۱۱-۱۵۲۵۰۳۴
۰۱۱-۳۴۵۳۶۲۰۰
بهشهرخیابان فرودگاه- ۳۰ متری – فروشگاه ساوانا۰۹۱۲-۹۳۴۷۰۷۷
ساریخیابان ۲۰ متری دوم – نبش مهدیه ۱۳ – فروشگاه ساوانا۰۹۱۱-۱۵۳۰۸۹۶
۰۱۱-۳۳۲۰۸۸۰۸
ساریجاده فرح آباد – کیلومتر ۲۰ – آرین شاداب۰۹۱۱-۲۵۳۳۷۱۰
ساریخیابان ۲۰ متری دوم – نبش مهدیه ۱۳ – فروشگاه ساوانا۰۹۱۱-۱۵۳۰۸۹۶
۰۱۱-۳۳۲۰۸۸۰۸
قائمشهرخیابان ساری – خیابان مهمان سرا – میدان نیما – قهاری۰۹۳۸-۵۸۲۰۱۹۵
۰۱۱-۴۲۰۷۶۶۶۸
نکاروبروی بیمارستان امام حسین(ع) – جنب داروخانه دکتر هاشمی – فروشگاه ساوانا۰۹۱۱-۱۵۴۲۲۹۴
۰۱۱-۳۴۷۲۴۰۴۴
نورخیابان امام – جنب بازار روز – دهقان۰۹۱۱-۱۲۱۲۱۶۹
نورمیدان امام – خ ناطق نوری – سر نبش خ حافظ – حبیب اله دیو سالار۰۹۱۱-۲۱۳۱۹۶۴

استان البرز

شهرآدرسشماره تماس
کرجخیابان شهید بهشتی نبش ولیعصر ۲ – فروشگاه ساوانا-سلمانی۰۹۱۲-۲۹۸۱۸۹۰

خراسان رضوی

شهرآدرسشماره تماس
مشهدبلوار استقلال – نرسیده به استقلال ۱ – پلاک ۲۵ (پروتئین درباری)۰۵۱-۳۶۰۰۳
مشهدبلوار استقلال – بعد از استقلال یک – پروتئین قصاب باشی۰۵۱-۳۶۰۲۷۹۵۰

اصفهان

شهرآدرسشماره تماس
اصفهانمیدان جمهوری – خیابان خرم – نبش خیابان شهیدان – شهر پروتئین۰۹۱۳-۴۰۲۹۷۸۳
اصفهانمیدان فیض – خیابان فیض – نبش کوچه ۸ – فروشگاه ساوانا۰۹۱۳-۴۰۱۷۲۱۵

کرمان

شهرآدرس شماره تماس
کرمانخیابان شفا – شفا ۱۳ – پروتئین سبز۰۹۱۲-۵۷۵۰۹۶۵
۰۳۴-۱۲۴۵۸۶۳۴
Back to Top

اطلاعات تماس

مازندران بهشهر شهرک صنعتی گلوگاه Phone: 01134443000 Fax: 01134573221 Web: www.savanagroup.ir

بایگانی شمسی