مجتمع خدمات دامپزشکی

مجتمع خدمات دامپزشکی (کلینیک، آزمایشگاه و داروخانه)

 

مجتمع خدمات دامپزشکی (کلینیک، آزمایشگاه و داروخانه)

این مجتمع با بیش از دو دهه فعالیت حرفه ای و مستمر در بخش های مختلف خدمات دامپزشکی منجر به بخش های تخصصی شامل داروخانه، کلینیک، آزمایشگاه، مرکز واکسیناسیون و واحد مشاوره دامپزشکی شده است. خدمات گروه دامپزشکی در این مجتمع به گونه ای است که تمامی نیازهای مرتبط در این حوزه را برای واحدهای تولیدی و پرورشی برآورده می سازد.

Back to Top

اطلاعات تماس

مازندران بهشهر شهرک صنعتی گلوگاه Phone: 01134443000 Fax: 01134573221 Web: www.savanagroup.ir

بایگانی شمسی