با سلام و خسته نباشید از این اوضاع بد بد بد!

از طرف نماینده محترم ساری در تاریخ ۹۹/ ۵ / ۲۷ ساعت ۱۴ به کمیسیون اصل نود دعوت شدم، ابتدا برای آگاهی و متأثر نمودن حاضرین در جلسه، شرایط بسیار اسفبار زنجیره تولید گوشت مرغ و اینکه ضربان و نبض تولید در حال متوقف شدن است و تولید کنندگان این بخش برای تغذیه پرندگان خود خوراک و نهادهای ندارند را توصیف نمودم. امروز کنجاله سویای کپک زده با پروتئین ۳۷ درصد و ضریب جذب پایین به قیمت هر کیلو ۹۰۰۰ تومان و دانه ذرت قارچی آفلاتوکسمی به قیمت ۳۰۰۰ تومان نیز به دست تولید کنندگان نمی رسد و یا به سختی دست یافتنی است.


توزیع نهاده ها در بازارگاه دارای انحراف است و کنترل و نظارتی در آن وجود ندارد. مصداق آن این که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۳۵۰۰۰۰۰ تن ذرت از بنادر ترخیص شده است اما متأسفانه فقط ۱۱۰۰۰۰۰ تن آن از مسیر بازارگاه توزیع گردیده است ، مابقی آن واقعا کجاست؟؟!! و یا اینکه چه نظارتی بر روند واردات دانه سویا و کنجاله استحصالی از دانه ها وجود دارد؟

اگر اثرات مثبت ارز ۴٫۲۰۰ تومانی به تولید کننده برای حمایت از مصرف کننده مشاهده نمیشود چرا به دنبال حذف آن نیستید؟؟ و همچنان اصرار به حفظ آن دارید؟

حذف ارز ۴٫۲۰۰ تومانی قطعأ منتج به محو رانت خواهد شد و برای حمایت از مصرف کننده به روش فروش بنزین، یارانه پرداخت گردد.

در پایان اصرار نمودم که امروز از اینجا با دست خالی نباید برگردم. فارم ها و مزارع ما از خوراک طیور تھی هستند. از آقای دکتر رضایی معاون امور تولیدات دامی بخواهید آن را تأمین نماید.
اعلام نمودم در صورت تأمین نهاده ها، شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ توان تأمین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار را با قدرت دارا هستند. ظرفیت های ایجاد شده در صنعت طیور کشور به حدی است که علاوه بر تأمین گوشت مرغ مورد نیاز داخل کشور، توان تأمین نیاز کشورهای همسایه را نیز دارا هستند.
البته مسائل بیشتری مطرح شد که در جلسات مشروحة توضیح خواهم داد.
در نهایت برجسته ترین موضوع مهم جمع بندی رئیس محترم کمیسیون اصل نود حذف ارز ۴٫۲۰۰ تومانی بوده است و تأکید داشتند که باید این مورد را اجرایی نماییم.

عبدالعلی طهماسبی