افتتاح شعبه سوم و چهارم فروشگاه های زنجیره ای ساوانا

افتتاح شعبه سوم و چهارم فروشگاه های زنجیره ای گوشت مرغ صادراتی از تولید به مصرف با برند ساوانا در شهر ساری

شعبه سوم:خیابان ۱۵ خرداد – ۲۰ متری دوم – مقابل بانک رفاه(حوالی لوکس مارکت)

شعبه چهارم:میدان شهدا – جنب بانک ملت