ساوانا در سیستان و بلوچستان

بنی آدم اعضای یک‌پیکرند// که در آفرینش زیک گوهرند

گزارش تصویری کمک های ارسالی گروه تولیدی ساوانا برای سیل‌زدگان و هم میهنان عزیز استان سیستان و بلوچستان